Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM
Kỷ niệm 116 năm ngày sinh tổng bí thư Trường Chinh (09/02/1907 – 09/02/2023) (Ngày đăng: 09/02/2023)

Ngày 09/02/2023 là kỉ niệm 116 năm ngày sinh tổng bí thư Trường Chinh (09/02/1907 – 09/02/2023). Đây là dịp để chúng ta cùng ôn lại tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những công lao to lớn của đồng chí với cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Trường Chinh (1907-1988)

Tổng bí thư Trường chinh người cộng sản kiên cường mẫu mực, nhà lý luận tài năng, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một trong những học trò xuất sắc và cộng sự gần gủi của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương sáng về tấm gương sáng về tính nguyên tắc và kỉ luật một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam. 81 tuổi đời, 63 năm hoạt động cách mạng liên tục sôi nổi và phong phú của đồng chí Trường Chinh gắn liền với những chặn đường đấu tranh vô cùng gian khổ nhưng rất tự hào của nhân dân ta.

Chúng ta cùng xem lại một đoạn video để có thể hiểu rõ hơn về vị tổng bí thư đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc.

Phim tư liệu: Cuộc đời Tổng Bí thư Trường Chinh (Youtube: Cấp nước Trung An)

Quá trình lãnh đạo đất nước của đồng chí Trường Chinh đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm trong đổi mới. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu của người chiến sĩ cộng sản, trọn đời phấn đấu, cống hiến, “tận trung với đất nước, tận hiếu với nhân dân”. Trong nhiều hoàn cảnh thử thách khắc nghiệt, đồng chí luôn nêu cao khí tiết, bản lĩnh của người cộng sản, không khuất phục trước kẻ thù tàn bạo hay trước những bước ngoặt lịch sử đầy khó khăn của cách mạng; nghiêm túc nhận sai lầm và kiên quyết sửa chữa khuyết điểm để tiến lên.

Tâm Nguyễn.

 

Số lượt xem: 1047