Nâng dời đồng hồ nước.
(Ngày đăng: 08/06/15)
1. Thay đồng hồ nước : được phân làm 3 nhóm :
  • Thay định kỳ : Theo chu kỳ 5 năm.
  • Thay thử : Thay để phục vụ công tác kiểm định, theo yêu cầu của khách hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền.
  • Thay bồi thường : Khi khách hang bảo quản đồng hồ nước không tốt dẫn đến hư hỏng hay mất đồng hồ nước.
2. Nâng, dời, hạ cỡ, nâng cỡ đồng hồ nước :
   Trong quá trình sử dụng, nếu khách hàng có nhu cầu có thể nộp hồ sơ đề nghị nâng, dời, hạ cỡ, nâng cỡ đồng hồ nước.
   Hồ sơ gồm có :
  • Phiếu yêu cầu nâng, dời, hạ cỡ, nâng cỡ đồng hồ nước.
  • Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.
  • Giấy xác nhận hết nợ tiền nước của đơn vị cấp nước.
  • Trong trường hợp khách hàng đề nghị nâng cỡ đồng hồ nước, khách hàng cần cung cấp công văn mô tả nhu cầu sử dụng nước.