Nâng dời đồng hồ nước.
(Ngày đăng: 08/06/15)
   Trong quá trình sử dụng, nếu khách hàng có nhu cầu có thể nộp hồ sơ đề nghị nâng, dời, hạ cỡ, nâng cỡ đồng hồ nước.
   Hồ sơ gồm có :
  • Phiếu yêu cầu nâng, dời, hạ cỡ, nâng cỡ đồng hồ nước.
  • Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.
  • Giấy xác nhận hết nợ tiền nước của đơn vị cấp nước.
  • Trong trường hợp khách hàng đề nghị nâng cỡ đồng hồ nước, khách hàng cần cung cấp công văn mô tả nhu cầu sử dụng nước.