Nâng dời đồng hồ nước.
Thủ tục nâng, dời đồng hồ nước
(Ngày đăng: 13/05/22)
Trường hợp: Nâng, dời ĐHN theo đơn giá khoán:

Mẫu phiếu đề nghị nâng, dời giá khoán (phụ lục 3).
- Thu phí theo giá khoán (đơn giá năm 2022):
  • Nâng, dời ĐHN tịnh tiến dưới 1 mét:       1.300.000 đồng.
  • Nâng, dời ĐHN tịnh tiến trên 1 mét hoặc dời ĐHN ra ngoài gắn hộp bảo vệ: 2.400.000 đồng.

Trường hợp: Nâng, dời ĐHN theo đơn giá thiết kế:
  • Mẫu phiếu đề nghị nâng, dời, thay ống ngánh (phụ lục 3).
  • Nâng, dời thay đổi thiết kế của ĐHN hiện hữu (từ trái qua phải, từ sau nhà ra trước nhà...và có gắn hộp bảo vệ): giá tiền theo khảo sát, thiết kế thực tế tại hiện trường.
  • Sau 05 ngày làm việc, nhân viên công ty sẽ đến khảo sát, thiết kế.
Số lượt xem: 476