Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM
Kể Chuyện Bác Hồ: “Chiếc Đồng Hồ - bài học về sự đoàn kết” (Ngày đăng: 07/09/2022)
Câu Chuyện: “Chiếc Đồng Hồ - bài học về sự đoàn kết” được trích trong Cun sách 117 chuyn k v tm gương đo đc H Chí Minh ca NXB Chính tr Quc gia xut bn năm 2007. Đây là câu chuyện được kể trong buổi sinh hoạt dưới cờ tuần đầu tiên của Tháng 9, do Chi bộ 1 thực hiện.
 
Câu Chuyện: “Chiếc Đồng Hồ - bài học về sự đoàn kết”

 Bài học kinh nghiệm:

    - Đối với cơ quan, đơn vị chúng ta cũng vậy, cũng giống như một chiếc đồng hồ, mỗi cá nhân, mỗi phòng, ban là một bộ phận không thể thiếu. Tất cả đều có một nhiệm vụ riêng, dù lớn dù nhỏ nhưng đó đều là một phần quan trọng trong một tổ hợp tập thể, mỗi nhiệm vụ như một mắc xích nối lại với nhau. Để tạo nên một mối nối thật sự vững chắc thì mỗi chúng ta - một mắc xích phải thật sự đoàn kết, nổ lực, cố gắng phát huy khả năng của mình, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Việc so bì, tính toán thiệt hơn về quyền lợi, trách nhiệm hay lánh nặng tìm nhẹ thì sẽ dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của cả một tập thể.
    - Từ một chiếc đồng hồ, Bác đã gợi lên trong mỗi người nhận thức về một bài học quý giá. Đó là hiện vật vô giá về tình đoàn kết trong mỗi đơn vị, trong một quốc gia và tình đoàn kết quốc tế. Đoàn kết để ổn định, để đổi mới và sáng tạo, để làm nên tất cả bỡi lẽ "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công" .