Hướng dẫn ký hợp đồng điện tử (Video)
Hướng dẫn thao tác ký hợp đồng điện tử (Video)
(Ngày đăng: 13/09/23)

Các hình thức ký hợp đồng điện tử và video hướng dẫn:

1. Hướng dẫn ký hợp đồng điện tử bằng tin nhắn OTP (SMS OTP):

 

2. Hướng dẫn ký hợp đồng điện tử bằng USB Token cho doanh nghiệp:

3. Hướng dẫn ký hợp đồng điện tử bằng File chữ ký - SmartCA:

**Lưu ý: Đối với Doanh nghiệp, Quý khách vui lòng kiểm tra và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản ký hợp đồng điện tử https://econtract.vnpt.vn

Bước 2: Kiểm tra Dashboard để Upload Giấy phép kinh doanh (định dạng file PDF). Tải file hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Vào phần "Tài liệu hướng dẫn sử dụng" để cài đặt VNPT_CA plugin_Setup (nếu đã cài vui lòng bỏ qua bước này)

Bước 4: Vào phần "Quản lý hợp đồng" và tiến hành ký hợp đồng điện tử theo hướng dẫn trong video.

Tâm Nguyễn - P.CSKH

Số lượt xem: 9404