Thủ tục sang tên đồng hồ nước
(Ngày đăng: 28/05/15)
 Hồ sơ gồm có: 

1. Nếu là hộ dân cư:

    - Phiếu đề nghị sang tên đồng hồ nước.
    - Bản photo hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.
    - Bản sao hộ khẩu (photo toàn bộ sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của những người sử dụng chung).
    - Bản sao chủ quyền nhà

2. Nếu là cơ quan:
    - Phiếu đề nghị sang tên đồng hồ nước.
    - Bản photo hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.
    - Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế.
    - Bản sao giấy chủ quyền nhà hoặc quyết định bàn giao trụ sở, quyết định đổi tên doanh nghiệp.
    - Giấy cam kết của chủ nhà cho công ty, cơ quan đứng tên đồng hồ nước có công chứng hoặc xác nhận của địa phương (trường hợp trụ sở cơ quan là nhà thuê).