Kế hoạch đầu tư xây dựng 2016
(Ngày đăng: 22/03/16)
S
T
T
DANH MỤC CÔNG TRÌNH Địa điểm Tổng mức đầu tư
(tr.đồng)
Ghi chú
  1. Công trình khởi công mới   58,515  
1 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Thới Nhất, quận 12 (đợt 1) Q.12 8,502 - Tiến độ: đang thi công
- Ngày KC: 04/01/2016, thời gian TC: 40 ngày
         
2 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Thới An, quận 12 (đợt 2) Q.12 11,908 - Tiến độ: đang thi công
- Ngày KC: 04/03/2016, thời gian TC: 80 ngày
         
         
3 Phát triển mạng lưới cấp nước lề trái đường Bùi Công Trừng (từ cầu Bà Hồng đến TL47), Huyện Hóc Môn H.HM 11,343 - Tiến độ: đã thi công xong
- Giải ngân: tạm ứng HĐ XL
- Ngày KC: 25/12/2015, thời gian TC: 40 ngày
         
         
4 Phát triển mạng lưới cấp nước lề phải đường Bùi Công Trừng (từ cầu Bà Hồng đến TL47), Huyện Hóc Môn H.HM 12,012 - Tiến độ: đã thi công xong
- Giải ngân: tạm ứng HĐ XL
- Ngày KC: 15/12/2015, thời gian TC: 40 ngày
         
5 Phát triển mạng lưới cấp nước đường Nguyễn Ảnh Thủ và các hẻm, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn H.HM 14,750 - Tiến độ: đang thi công
- Ngày KC: 08/03/2016, thời gian TC: 60 ngày
         
         
  2. Công trình chuẩn bị đầu tư   988,926  
1 Phát triển mạng lưới cấp nước Quận Gò Vấp (đợt 2) Q.GV 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
2 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (đợt 6) Q.12 5,611 - QĐ PD DA: 392/QĐ-TCT-KHĐT ngày 11/03/2016
- Thẩm định HS mời thầu
         
         
3 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (đợt 7) Q.12 15,000 Khảo sát, thiết kế
         
4 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (đợt 8) Q.12 15,000 Khảo sát, thiết kế
         
5 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (đợt 5) Q.12 15,000 - Thoả thuận hướng tuyến Sở GTVT
- Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
6 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (đợt 6) Q.12 9,769 - QĐ PD DA: 223/QĐ-TCT-KHĐT ngày 05/02/2016
- Đánh giá HS dự thầu
         
         
         
7 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Thới An, quận 12 (đợt 3) Q.12 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
8 Phát triển mạng lưới cấp nước phường An Phú Đông, quận 12 (đợt 3) Q.12 10,849 - QĐ PD DA: 344/QĐ-TCT-KHĐT ngày 07/03/2016
- Tổ chức đấu thầu
9 Phát triển mạng lưới cấp nước Quận 12 (đợt 1) Q.12 12,381 - QĐ PD DA: 216/QĐ-TCT-KHĐT ngày 04/02/2016
- Phát hành HS mời thầu
         
10 Phát triển mạng lưới cấp nước Quận 12 (đợt 2) Q.12 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
11 Phát triển mạng lưới cấp nước Quận 12 (đợt 3) Q.12 15,000 Khảo sát, thiết kế
12 Phát triển mạng lưới cấp nước đường TA16, TX25, Quận 12 Q.12 15,000 - Thoả thuận hướng tuyến Sở GTVT
- Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
13 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn (đợt 6) H.HM 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
14 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn (đợt 1) H.HM 13,306 - QĐ PD DA: 2742/QĐ-TCT-KHĐT ngày 31/12/2015
- Thẩm định kết quả đấu thầu
         
         
15 Phát triển mạng lưới cấp nước lề trái đường Phan Văn Hớn (từ QL1A đến ngã ba Giồng) xã Bà Điểm Huyện Hóc Môn H.HM 10,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
16 Phát triển mạng lưới cấp nước lề phải đường Phan Văn Hớn (từ QL1A đến ngã ba Giồng) xã Bà Điểm Huyện Hóc Môn H.HM 10,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
17 Phát triển mạng lưới cấp nước đường Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn H.HM 15,000 - Thoả thuận hướng tuyến Sở GTVT
- Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
18 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Bà Điểm huyện Hóc Môn (đợt 8) H.HM 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
19 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Bà Điểm huyện Hóc Môn (đợt 9) H.HM 15,000 Khảo sát, thiết kế
         
20 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Nhị Bình huyện Hóc Môn (đợt 1) H.HM 8,995 - QĐ PD DA: 215/QĐ-TCT-KHĐT ngày 04/02/2016
- Đánh giá HS dự thầu
21 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Nhị Bình huyện Hóc Môn (đợt 2) H.HM 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
22 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Nhị Bình huyện Hóc Môn (đợt 3) H.HM 15,000 Khảo sát, thiết kế
         
23 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Nhị Bình huyện Hóc Môn (đợt 4) H.HM 15,000 Khảo sát, thiết kế
         
24 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn (đợt 7) H.HM 15,000 - Thoả thuận hướng tuyến Sở GTVT
- Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
25 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn (đợt 8) H.HM 15,000 - Thoả thuận hướng tuyến Sở GTVT
- Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
26 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn (đợt 9) H.HM 15,000 Khảo sát, thiết kế
         
27 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn (đợt 1) H.HM 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
28 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn (đợt 2) H.HM 15,000 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
29 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn (đợt 3) H.HM 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
30 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn (đợt 4) H.HM 15,000 - Thoả thuận hướng tuyến Sở GTVT
- Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
31 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn (đợt 5) H.HM 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
32 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Xuân huyện Hóc Môn (đợt 1) H.HM 15,000 - Thoả thuận hướng tuyến Sở GTVT
- Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
33 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Xuân huyện Hóc Môn (đợt 2) H.HM 14,074 - QĐ PD DA: 396/QĐ-TCT-KHĐT ngày 14/03/2016
- Thẩm định HS mời thầu
         
         
34 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Xuân huyện Hóc Môn (đợt 3) H.HM 15,000 Khảo sát thiết kế
         
35 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Xuân huyện Hóc Môn (đợt 4) H.HM 15,000 Khảo sát thiết kế
         
36 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Xuân huyện Hóc Môn (đợt 5) H.HM 15,000 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
37 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Xuân huyện Hóc Môn (đợt 6) H.HM 15,000 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
38 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn (đợt 2) H.HM 13,519 - QĐ PD DA: 177/QĐ-TCT-KHĐT ngày 01/02/2016
- Đánh giá HS dự thầu
         
39 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn (đợt 3) H.HM 13,422 - QĐ PD DA: 260/QĐ-TCT-KHĐT ngày 24/02/2016
- Phát hành HS mời thầu
         
40 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn (đợt 2) H.HM 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
41 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn (đợt 3) H.HM 15,000 Thẩm định NVKS
         
42 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn (đợt 4) H.HM 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
43 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn (đợt 5) H.HM 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
44 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn (đợt 6) H.HM 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
45 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn (đợt 7) H.HM 15,000 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
46 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn (đợt 8) H.HM 15,000 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
47 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn (đợt 9) H.HM 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
48 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn (đợt 10) H.HM 15,000 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
49 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn (đợt 11) H.HM 15,000 Thẩm định NVKS
         
50 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn (đợt 12) H.HM 15,000 Khảo sát thiết kế
         
51 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn (đợt 5) H.HM 15,000 - Thoả thuận hướng tuyến Sở GTVT
- Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
52 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn (đợt 6) H.HM 15,000 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
53 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn (đợt 7) H.HM 15,000 Khảo sát thiết kế
         
54 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn (đợt 8) H.HM 15,000 Khảo sát thiết kế
         
55 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Trung Chánh huyện Hóc Môn (đợt 1) H.HM 15,000 - Thoả thuận hướng tuyến Sở GTVT
- Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
56 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Trung Chánh huyện Hóc Môn (đợt 2) H.HM 15,000 Khảo sát thiết kế
         
57 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Trung Chánh huyện Hóc Môn (đợt 3) H.HM 15,000 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
58 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Trung Chánh huyện Hóc Môn (đợt 4) H.HM 15,000 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
59 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Trung Chánh huyện Hóc Môn (đợt 5) H.HM 15,000 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
60 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn (đợt 2) H.HM 15,000 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
61 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn (đợt 3) H.HM 15,000 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
62 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn (đợt 4) H.HM 15,000 - Thoả thuận hướng tuyến Sở GTVT
- Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
63 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn (đợt 5) H.HM 15,000 Chuẩn bị trình thẩm định NVKS
         
64 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn (đợt 2) H.HM 15,000 - Thẩm định NVKS
- Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
65 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn (đợt 3) H.HM 15,000 - Chuẩn bị trình thẩm định NVKS
- Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
66 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn (đợt 4) H.HM 15,000 - Chuẩn bị trình thẩm định NVKS
- Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
67 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn (đợt 5) H.HM 15,000 - Chuẩn bị trình thẩm định NVKS
- Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
68 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn (đợt 6) H.HM 15,000 - Chuẩn bị trình thẩm định NVKS
- Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
         
69 Phát triển mạng lưới cấp nước lề trái đường Tô Ký (từ Nguyễn Ảnh Thủ đến Đặng Thúc Vịnh) huyện Hóc Môn H.HM 6,000 Chờ phối hợp dự án nâng cấp mở rộng đường Tô Ký của Khu QLGTĐT số 3
70 Phát triển mạng lưới cấp nước lề phải đường Tô Ký (từ Nguyễn Ảnh Thủ đến Đặng Thúc Vịnh) huyện Hóc Môn H.HM 6,000 Chờ phối hợp dự án nâng cấp mở rộng đường Tô Ký của Khu QLGTĐT số 3
  A.3. Vốn vay ADB   169,000  
  I. Phát triển mạng lưới cấp nước   169,000  
  1. Công trình chuẩn bị đầu tư   169,000  
1 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (đợt 3) H.HM 14,000 Ban QLDA ADB Tổng cty thực hiện
2 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (đợt 4) H.HM 10,000 Ban QLDA ADB Tổng cty thực hiện
         
3 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (đợt 5) H.HM 36,000 Ban QLDA ADB Tổng cty thực hiện
         
         
4 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (đợt 6) H.HM 30,000 Ban QLDA ADB Tổng cty thực hiện
         
         
5 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (đợt 7) H.HM 17,000 Ban QLDA ADB Tổng cty thực hiện
         
         
6 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (đợt 2) H.HM 33,000 Ban QLDA ADB Tổng cty thực hiện
7 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (đợt 3) H.HM 15,000 Ban QLDA ADB Tổng cty thực hiện
         
8 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (đợt 4) H.HM 14,000 Ban QLDA ADB Tổng cty thực hiện
  A.4. Vốn chi phí sửa chữa lớn   11,624  
  I. Sửa chữa ống mục   0  
  1. Công trình khởi công mới   0  
1 Sửa chữa ống mục đường Lê Hoàng Phái, phường 17, Quận Gò Vấp Q.GV   Chuyển vốn kinh doanh
  II. Sửa chữa, di dời, thay mới trụ cứu hoả   2,024  
  1. Công trình chuyển tiếp   1,281  
1 Thay mới, nâng cao và sửa chữa trụ cứu hỏa khu vực quận Gò Vấp Q.GV 1,125 - Đã thi công xong
         
2 Di dời, thay mới trụ cứu hoả khu vực Quận Gò Vấp, Quận 12 Q.GV
Q.12
156 - QĐ PD DA: 142/QĐ-TCT-KHĐT ngày 13/02/2015
- Đã thi công xong
         
  2. Công trình khởi công mới   743 Bổ sung theo tờ trình 18/TA-KTML ngày 19/02/2016
1 Sửa chữa, thay mới trụ cứu hoả Quận 12 (đợt 1) Q.12 294  
2 Sửa chữa, thay mới trụ cứu hoả Quận 12 (đợt 2) Q.12 275  
         
3 Sửa chữa, thay mới trụ cứu hoả Quận 12 (đợt 3) Q.12 174  
  III. Chi phí thực hiện giảm nước thất thoát thất thu   9,600  
  1. Công trình khởi công mới   9,600  
1 Thiết lập và hoàn thiện mạng lưới DMA (đợt 1)   1,200 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
2 Thiết lập và hoàn thiện mạng lưới DMA (đợt 2)   1,200 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
3 Thiết lập và hoàn thiện mạng lưới DMA (đợt 3)   1,200 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
4 Thiết lập và hoàn thiện mạng lưới DMA (đợt 4)   1,200 Chuẩn bị trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
5 Thiết lập và hoàn thiện mạng lưới DMA (đợt 5)   1,200 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
6 Thiết lập và hoàn thiện mạng lưới DMA (đợt 6)   1,200 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
7 Thiết lập và hoàn thiện mạng lưới DMA (đợt 7)   1,200 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
8 Thiết lập và hoàn thiện mạng lưới DMA (đợt 8)   1,200 Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
  A.5. Vốn đền bù   4,454  
1 Di dời và tái bố trí tuyến ống cấp nước trong phạm vi công trình xây dựng hệ thống thoát nước khu phố 7, 8, 9 phường 10 quận Gò Vấp Q.GV 4,454 - Trình Sở GTVT thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
         
         
         
  Nơi nhận:      
  - Như trên;     GIÁM ĐỐC
  - Ban GĐ Cty;      
  - Lưu.      
         
        TRẦN QUANG MINH