Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM
Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lao động sản xuất (Ngày đăng: 19/11/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.  Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức Đảng. Trong chương trình sinh hoạt chào cờ ngày 24/10/2022, Cấp nước Trung An đã chiếu lại đoạn phóng sự về tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một đơn vị trực thuộc tổng công ty cấp nước Sài Gòn.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trong lao động sản xuất.


Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá. Sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không những được Nhân dân Việt Nam mà Nhân dân thế giới thừa nhận bởi những đóng góp to lớn đối với sự phát triển dân tộc và nhân loại. Và những giá trị ấy của Người đối với dân tộc và thời đại mãi mãi vẫn còn soi sáng cho các thế hệ hôm nay để cán bộ, đảng viên và người dân thường xuyên học tập và noi theo.
 

QUỐC KHÁNH.
Số lượt xem: 769