Dịch vụ khách hàng
TPHCM: Giá nước tăng 400 đồng/m³ từ 1-1-2022 (Ngày đăng: 14/12/2021)
Ngày 12/12/2021, Báo Saigon giải phóng online đăng tin về việc tăng giá nước năm 2022
Việc điều chỉnh đơn giá nước được tiến hành theo lộ trình do UBND TPHCM ban hành ở Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24-10-2019 về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TPHCM, lộ trình 2019 – 2022.
Chi tiết theo đường link đính kèm: 

https://www.sggp.org.vn/tphcm-gia-nuoc-tang-400-dongm-tu-112022-781432.html