Đảng - Đoàn thể
Tổ chức Sinh hoạt dưới cờ đầu tuần (Ngày đăng: 04/07/2022)

Sáng ngày 4/7/2022, ngày Thứ Hai đầu tiên của Tháng 7, Cấp nước Trung An tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ. Đây là buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tiên tại đơn vị được thực hiện theo hướng dẫn của công văn số 15-CV/BTGĐU ngày 30/6/2022 của Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về tổ chức sinh hoạt dưới cờ.

Sau nghi thức chào cờ là phần "Kể chuyện Bác Hồ" với mẫu chuyện “ĐẠO ĐỨC NGƯỜI ĂN CƠM” (người kể chuyện: Chu Mạnh Hùng - nhân viên kỹ thuật, đoàn viên Chi đoàn 2). Đây là một mẫu chuyện được Trích trong tác phẩm Tấm lòng của Bác , Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, xb năm 2005. 


Anh Chu Mạnh Hùng - nhân viên Kỹ thuật, đoàn viên Chi đoàn 2 kể mẫu chuyện Bác Hồ.

Kết thúc buổi sinh hoạt dưới cờ là phần thể hiện của Đội văn nghệ Trung An với ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh.


 
Theo Tâm Nguyễn.
Số lượt xem: 688