Tin mới nhất
Trung An tham gia Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2022 (Ngày đăng: 30/05/2022)
Đến với Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2022, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cấp nước Trung An tham gia đóng góp 03 giải pháp ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, bao gồm:

- Giải pháp 1:  Ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình gắn mới đồng hồ nước
- Giải pháp 2:  Ứng dụng tin nhắn miễn phí (Notification) trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- Giải pháp 3:  Thử nghiệm lắp đặt đồng hồ thông minh

Trong đó, Giải pháp 1 - Ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình gắn mới đồng hồ nước đã được hội đồng Khoa học Công nghệ của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn chọn để triễn lãm tại Phòng truyền thống Sawaco.
 

Giải pháp 1:  Ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình gắn mới đồng hồ nước


Giải pháp 2:  Ứng dụng tin nhắn miễn phí (Notification) trong hoạt động sản xuất kinh doanh


Giải pháp 3:  Thử nghiệm lắp đặt đồng hồ thông minh
 
Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo là hoạt động thường niên trong Tháng 5, do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (ngày 24/5/2005) và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (21/6/2005). Đây là hoạt động nhằm nâng cao vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học công nghệ, các mô hình giải pháp mới ứng dụng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của ngành cấp nước. Với giải pháp ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình gắn mới đồng hồ nước được triển lãm, Cấp nước Trung An đã có 01 tập thể02 cá nhân được giấy khen của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Một số hình ảnh tại Khu triển lãm tuần lễ khoa học công nghệ 2022 (Ảnh: Quốc Khánh).


Theo Tâm Nguyễn.
Số lượt xem: 350