Tin mới nhất
Về việc bổ sung căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân) khi đăng ký định mức nước (Ngày đăng: 13/07/2021)
Kính gửi Quý khách hàng,
Để kịp thời và thống nhất trong phương thức quản lý dữ liệu khách hàng cho phù hợp với những quy định mới trong Luật cư trú và Luật căn cước công dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và khai thác dữ liệu khách hàng nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Nay, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin Thông báo đến Quý khách hàng kể từ ngày 08/07/2021 khi đăng ký định mức nước, khách hàng cần bổ sung căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân trên giấy khai sinh, tương ứng với số nhân khẩu đăng ký theo sổ tạm trú hoặc sổ hộ khẩu nhằm đảm bảo nguyên tắc "một nhân khẩu chỉ đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước".
Trân trọng thông báo.

Số lượt xem: 16