Thông báo đấu thầu
Thông báo đấu thầu (Ngày đăng: 13/06/2016)
THÔNG BÁO MỜI THẦU
STT Công trình Bảo đảm dự thầu (VNĐ) Thời gian phát hành HSMT Đóng thầu
vào lúc 14 giờ các ngày
Đăng báo
vào ngày
Ghi chú
1 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (đợt 4) 124,000,000 16/06/2016 28/06/2016    
2 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (đợt 3) 90,000,000 16/06/2016 28/06/2016  
 
3 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (đợt 4) 80,000,000 16/06/2016 28/06/2016    
4 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn (đợt 6) 122,000,000 16/06/2016 28/06/2016    
 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Ban Quản lý Dự án_Cty CP CN Trung An
Số 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp, Tp.HCM
ĐT: 35 883 481 - 35 883 474    Fax: 35 883 475
Số lượt xem: 647