Dịch vụ khách hàng
Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, hiến kế cải cách thủ tục hành chính (Ngày đăng: 10/08/2022)
Đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, đột phá trong cải tiến thủ tục hành chính để nâng cao năng suất lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị được xác định trong nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt trong bối cảnh ngành nước nói riêng và Thành phố nói chung đang nổ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid19, nâng cao năng suất và cải thiện đời sống của người lao động, thì những sáng kiến hiến kế trong giai đoạn phục hồi kinh tế lại cần thiết hơn bao giờ hết.

Trên tinh thần đó, Cấp nước Trung An xác định 46 sáng kiến trong nhiều lĩnh vực hoạt động của đơn vị, tính từ 01/9/2021 đến 01/9/2023 và giao cho Hội đồng Khoa học Công nghệ Công ty đánh giá, kiểm duyệt các sáng kiến. Theo đó, Hội đồng đã có 02 buổi làm việc để kiểm duyệt 19 sáng kiến được lựa chọn trong giai đoạn 1 (từ 01/9/2021 đến 31/5/2022).


Buổi làm việc xét duyệt 19 sáng kiến của giai đoạn 1.


Ông Huỳnh Hảo Tài - Giám đốc Công ty (phải), Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ Công ty phát biểu xét duyệt sáng kiến.Các tác giả trình bày sáng kiến.
Các sáng kiến được Hội đồng xét chọn dựa trên tiêu chí tính khả thi, điều kiện áp dụng vào tình hình thực tế của đơn vị và giá trị làm lợi về mặt kinh tế. Đây cũng là tiền đề để tiếp tục phát triển các sáng kiến, đưa lên Hội đồng Khoa học Công nghệ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và tham gia Chương trình "01 triệu sáng kiến - nổ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.
Tâm Nguyễn.
Số lượt xem: 528