Tổng công ty
[Video] Ứng dụng Chuyển đổi số trong lĩnh vực cấp nước (Ngày đăng: 27/06/2022)
Video phóng sự "SAWACO - CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHUYỂN ĐỔI ĐỂ PHÁT TRIỂN".

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2017. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2018. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào ngày 03/6/2020.
 
Cấp nước Trung An đã và đang áp dụng chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, điển hình là phát triển và đưa vào sử dụng các dịch vụ khách hàng trực tuyến (như đăng ký gắn mới, nâng dời, cấp định mức, ...) và báo sự cố mạng lưới qua ứng dụng My Tawaco trên điện thoại di động.

Dưới đây là video phóng sự về chuyển đổi số do Sawaco thực hiện, trong đó có đóng góp một số nội dung và phân cảnh tại Cấp nước Trung An.

Theo Tâm Nguyễn.
Số lượt xem: 430