Dịch vụ khách hàng
Lịch gián đoạn cung cấp nước (đêm 13/4/2022) (Ngày đăng: 07/04/2022)
                         Kính gửi Quý khách hàng,
Cấp nước Trung An thông báo về thời gian gián đoạn cung cấp nước để thực hiện công tác thay thế đồng hồ tổng hết hạn kiểm định. 
 - Thời gian : Từ 22h00 ngày 13/4/2022 đến 05h00 ngày 14/4/2022
 - Khu vực ảnh hưởng mất nước: Xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) và Phường An Phú Đông (Quận 12, phía từ QL1A đến Cầu Sắt)

Kính mong Quý khách hàng trong khu vực ảnh hưởng thông cảm và có kế hoạch dự trữ nước để sử dụng.
Trân trọng kính báo.