Dịch vụ khách hàng
Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước (Ngày đăng: 16/12/2021)
Kính gửi Quý khách hàng ,
Cấp nước Trung An thông báo về lịch cúp nước để thực hiện công tác thay thế đồng hồ tổng hết hạn kiểm định.
- Thời gian: từ 22h - 21/12/2021 đến 05h sáng  - 22/12/2021 và từ 22h - 22/12/2021 đến 05h sáng - 23/12/2021
- Khu vực ảnh hưởng mất nước: PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12 và XÃ ĐÔNG THẠNH, HUYỆN HÓC MÔN.
Kính mong Quý khách hàng thông cảm và dự trữ nước để sử dụng.
Trân trọng kính báo.