Dịch vụ khách hàng
Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước (Ngày đăng: 26/10/2021)
Về việc gián đoạn cung cấp nước để thực hiện công tác thay đồng hồ tổng tới hạn kiểm định (đồng hồ 300ly Hà Huy Giáp - Quốc lộ 1A).
 - Thời gian dự kiến: Từ 22h ngày thứ Tư (27/10/2021) đến 05h ngàu thứ Năm (28/10/2021)
 - Khu vực bị ảnh hưởng không có nước: Phường Thạnh Lộc, Phường Thạnh Xuân Quận 12
Cấp nước Trung An trân trọng kính báo.