Dịch vụ khách hàng
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thông tin về tiền nước sau giãn cách (Ngày đăng: 25/10/2021)
Nguồn: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (www.sawaco.com.vn)
Thời gian qua, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn có tiếp nhận các nội dung phản ảnh của khách hàng từ các cơ quan báo chí liên quan đến tiền nước tăng cao.
Chi tiết tại đường link bên dưới:
http://sawaco.com.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vdLLjoIwFAbgZ5kHMD21tMCyOtwEqgMWoRuDceIFlQmaMfD00yGzmI26MbarJl_-vyctUqjAFjOIzajJUI7UqfzebcrLrj6Vh9-zYktLZm46CocwFTaDQNo0okmEQTK0QIWrVaHV2OO-YUYAVuRRCLgvE_uDEODkbggGHaJ6ci-hB3BjcfgDt0oAo0ID8x9wuKsBmYEpxhACQ3OUg7FM9-1X0FVdsofrMJWXUEh7ChXguGoyIasuXk-EcAYtfpdwdq4g5nF3ltqK1WydJXLER7nDt_xRIX11ofn0wglSm0O90v9k4SHh18fPB3fwjBcP7T3_WY-qaQdVYuF-k21D67cftLHKJQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/