Dịch vụ khách hàng
Hướng dẫn kiểm tra rò rỉ nước sau đồng hồ nước khách hàng (Ngày đăng: 25/10/2021)
Trong quá trình sử dụng nước, Quý khách hàng cần thường xuyên kiểm tra theo dõi. Hàng tháng nên ghi lại chỉ số nước để biết được tiêu thụ của tháng sử dụng, so sánh với tiêu thụ của những tháng trước để phát hiện tiêu thụ bất thường nhằm hạn chế thất thoát nước sau đồng hồ nước.
Sau đây là một số hướng dẫn kiểm tra rò rỉ nước sau đồng hồ nước khách hàng, Quý khách hàng bấm vào đường link bên dưới để tham khảo.
Nguồn : Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (www.sawaco.com.vn)
http://sawaco.com.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZLJjqNAEES_xR9gUbgwy7EoGrNWY6DMckHgBQwGjKHLNl8_TGsOcxnNZTSZp5RCeqGI5FIu5tIuZ9cyn659l99-3qmYyfSgB6q9AZ9EEYFJla2z9R0eUJGLuLg-Pl_a6Jbah-YP0K98rbyV5Hg2lQ5FuLXEJsQ0ly7DzYF1mwlQ5r-sSde6jfA-GrstCCS7L1OR1c6kPgKrm0LvURhyilUVe8e3bo7rpuIf2C_qp1boksZj-Up2yra5nM-GzQL41ot4uD-yXBdFjzxTNMz9avGWftvHO2QIkgOA7Cw0ExnUV_YQAgR_CcAfBgEuWQTSbwF8IH0JAHpAIhjYQORCLgZCFtTvuzk3s1_Pe-hqlA9qywUP-iQNiwi9We4U8a5GXD6kMJj3m6lGTzLnL5d43ungUxVh9ytI3L8Bt_8bKP1zoMWl5a0vlu86kGRytNEsdYRZUp1YELcHubl5dAKqRfuxU-qY7tbMLYaijUJhxgrs615FjyJaf1WBBEbsETsnsiY6iJXJ2AXDUn8823rozWKVeELmtfgzA6KwywtlH-2ToTgV2VhX7An3Jh90Eyxb1bBHqL-aquFVOz_oR7vUB-JfHJ6HPmNKerxyxOjbM3dv2d2Y4-89o9XqBwwDtJs!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/