Dịch vụ khách hàng
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN (SAWACO) TIẾP THU PHẢN ẢNH CỦA BÁO - ĐÀI VÀ KHÁCH HÀNG VỚI TINH THẦN CẦU THỊ (Ngày đăng: 25/10/2021)
Được biết, sau thời gian giãn cách có xảy ra nhiều trường hợp chỉ số tiêu thụ cao hơn hoặc thấp hơn so với lượng nước đã lập hóa đơn các kỳ trước đó. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã nhận thấy bất cập này nên đã chỉ đạo các đơn vị cấp nước tăng cường kết nối, giao tiếp với khách hàng, trong công tác giải quyết khiếu nại khách hàng cần đứng trên quan điểm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giải thích rõ ràng, cụ thể với khách hàng, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm trên cơ sở tạo mọi thuận lợi tối đa cho khách hàng trong khả năng có thể.
Nguồn: Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh (www.hoinhabaohcm.vn)
Chi tiết tại đường link bên dưới:


http://hoinhabaohcm.vn/index/detail/12621/t%E1%BB%94ng-c%C3%94ng-ty-c%E1%BA%A4p-n%C6%AF%E1%BB%9Ac-s%C3%80i-g%C3%92n--sawaco--ti%E1%BA%BEp-thu-ph%E1%BA%A2n-%E1%BA%A2nh-c%E1%BB%A6a-b%C3%81o---%C4%90%C3%80i-v%C3%80-kh%C3%81ch-h%C3%80ng-v%E1%BB%9Ai-tinh-th%E1%BA%A6n-c%E1%BA%A6u-th%E1%BB%8A?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo