Dịch vụ khách hàng
Thông báo về việc gián đoạn ngưng cung cấp nước (Ngày đăng: 15/09/2021)
Thực hiện công tác thay khẩn 02 đồng hồ tổng tới hạn kiểm định và gặp sự cố, Cấp nước Trung An xin thông báo đến Quý khách hàng về việc gián đoạn cung cấp nước, cụ thể như sau:
Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 17/9/2021
Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm:
 ** Khu vực nước yếu gồm các phường: 7, 10, và 17 thuộc Quận Gò Vấp;
 ** Khu vực không có nước: Khu CityLand thuộc Phường 10, Quận Gò Vấp
Kính mong quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng thông cảm và có kế hoạch trữ nước trong thời gian nêu trên.
Trân trọng.