Dịch vụ khách hàng
Thông báo về việc giảm tiền sử dụng nước (Ngày đăng: 06/09/2021)
Kính gửi Quý khách hàng,
Nhằm chung sức, đồng lòng cùng với Thành phố đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; chăm lo sức khỏe và chia sẻ khó khăn của Quý Khách hàng trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn-TNHH MTV đã có chủ trương giảm tiền sử dụng nước cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.