Lịch ghi chỉ số nước
(Ngày đăng: 24/12/2015)


LỊCH ĐỌC SỐ 2016


Hướng dẫn xem ngày ghi chỉ số nước tiêu thụ

Quý khách hàng chọn đợt đọc số để biết ngày ghi chỉ số nước đối với đồng hồ nước của mình. Đợt đọc số đồng hồ nước của khách hàng được thể hiện trên hóa đơn tiền nước, cụ thể ở dòng MLT: TA 02 32 350.

Mã lộ trình (MLT) gồm có 02 chữ cái TA và 07 chữ số. Trong đó, 02 chữ số đầu là đợt đọc số đồng hồ nước của khách hàng.
Ví dụ MLT: TA 02 32 350 nêu ở trên thì đợt đọc số là
đợt 2.

Đối chiếu với Lịch đọc số và đợt đọc số, Quý khách hàng truy suất được ngày đọc số đồng hồ nước của mình theo từng kỳ (tháng).

Trong ví dụ nêu trên, ngày ghi chỉ số nước kỳ 05/2015 của khách hàng là ngày 23/4/2015

Lưu ý: Quý khách có thể báo trước hoặc sau 01 ngày so với lịch đọc số. Trường hợp khách hàng báo không đúng lịch trình đọc số sẽ không có giá trị phát hành hóa đơn tiền nước.

Số lượt xem: 1431