Giới thiệu Công ty
Giới thiệu công ty (Ngày đăng: 28/05/2015)
Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được thành lập theo Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An thành công ty cổ phần. Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An chính thức đi vào hoạt động với loại hình doanh nghiệp mới kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. Một số thông tin tổng quan về Công ty như sau:

       1. Tên và địa chỉ Công ty:
 • - Tên công ty               : Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
 • - Tên viết tắt                : TAWACO
 • - Địa chỉ trụ sở chính   : 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • - Văn phòng làm việc   : Số 5, Đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Mnh.
 • - Điện thoại                 : (028) 3588 3474
 • - Fax                            : (028) 3588 3475
 • - Website                     : www.capnuoctrungan.com.vn
 • - Email                        : tawaco@capnuoctrungan.com.vn
 
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An có Văn phòng Giao dịch cấp nước để tiếp nhận hồ sơ gắn mới đồng hồ nước và thu tiền nước tại địa chỉ:
 • Văn phòng Giao dịch Cấp nước Hóc Môn - Địa chỉ: Đường liên xã-Thị trấn, ấp Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn.
 • Văn phòng Giao dịch Cấp nước Quận 12 - Địa chỉ: 540 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12.

      2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
      Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An-Mã số doanh nghiệp 0310350082 đăng ký lần đầu, ngày 06 tháng 10 năm 2010; đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 06 tháng 7 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, Công ty kinh doanh các ngành nghề sau:

 
STT Tên ngành Mã ngành
1 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; khai thác, sản xuất, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất.
3600
(Chính)
2 Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình cấp nước.
4220
3 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Tái lập mặt bằng đối với công trình chuyên ngành cấp nước, công trình khác.
4390
4 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn đấu thầu; tư vấn giám sát; lập và tư vấn quản lý dự án cấp nước; thiết kế cấp, thoát nước công trình xây dựng.
7110
5 Xây dựng nhà các loại. 4100
6 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 4290
7 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp nước.
4322
8 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn ống cấp nước, đồng hồ nước, và các vật tư phụ kiện phục vụ hoạt động cấp nước, xây dựng công trình cấp nước.
4663
9 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ ống cấp nước, đồng hồ nước, và các vật tư phụ kiện phục vụ hoạt động cấp nước, xây dựng công trình cấp nước.
4752
 
      3. Địa bàn hoạt động của Công ty:
      Là công ty con thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn-TNHH MTV (SAWACO), Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được Tổng công ty giao quản lý cấp nước trên địa bàn quận Gò Vấp (trừ phường 1), quận 12 và huyện Hóc Môn.

       4. Các giai đoạn phát triển của Công ty:
 • - Xí nghiệp Cấp nước Trung An: được thành lập theo Quyết định số 336/QĐ-TCT-TCNS ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Tổng Giám Đốc Tổng công ty về việc thành lập Xí nghiệp Cấp nước Trung An trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (trên cơ sở tổ chức lại Xí nghiệp Khai thác nước ngầm trực thuộc Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh);
 • - Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An: được thành lập theo Quyết định số 3744/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Xí nghiệp Cấp nước Trung An thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • - Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An: được thành lập theo Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An thành công ty cổ phần.