Chi tiết hỏi đáp
Lê Minh Tài; leminhtai51192@gmail.com; 15102741861
Cho tôi hỏi, số tiền nước ngày báo 22/8/2020 theo giấy báo thu tiền rất cao so với các tháng trước(120 chỉ số nước) trong khi những tháng trước chỉ giao động 20 số. Kiểm tra đồng hồ nước thì thấy số nhảy rất nhanh. Trường hợp này xử lý như nào?
Chào anh (chị), trường hợp của anh chị sẽ có nhân viên tổng đài liên hệ để hướng dẫn cụ thể ạ. Trân trọng
Nhân viên trả lời: Hằng