Chi tiết hỏi đáp
Lê Diên Tâm; letam87@gmail.com; 15151894541
Vui lòng cho hỏi sau bao lâu ko thanh toán tiền nước thì bị cắt nước, tôi có rà soát lại danh sách thì chỉ mới tháng trước bị trễ tiền nước nhưng đã bị cắt nước và yêu cầu phải đóng 800,000 VN để mở lại đường nước? Vui lòng làm rõ lý do. Đây là lần thứ 2 tôi bị yêu cầu đóng tiền để mở lại đường nước ( lần trước do nhân viên ghi nước dán sai hoá đơn -do 2 nhà cùng tên chủ hộ khác số danh bộ, làm gia đình đóng theo hoá đơn được dán nhưng bị cắt nước do đóng ko đúng nhà ) nay lại bị yêu cầu đóng tiền mở lại đường nước tiếp ???
Nhân viên trả lời: Hằng