Chi tiết hỏi đáp
Khách Hàng 3; lethuduonghan@yahoo.com.vn;
Muốn chuyển định mức nước, thủ tục thế nào?
Khách hàng có hộ khẩu thường trú ở khác nơi đang sử dụng nước, có nhu cầu thực hiện chuyển định mức đến nơi sử dụng nước, hồ sơ gồm có: - Bản sao sổ hộ khẩu của tất cả các nhân khẩu muốn đăng ký định mức và tất cả nhân khẩu đã đăng ký định mức trước đó tại nơi muốn cắt đi và nơi muốn nhập vào (có thị thực hoặc kèm bản chính để đối chiếu). - Hóa đơn tiền nước của nơi muốn cắt và nơi muốn nhập định mức. - Sổ hộ khẩu (giấy xác nhận lưu trú của Công an Phường/Xã) tại nơi muốn nhập định mức. Lưu ý: Trường hợp địa chỉ trên hộ khẩu và địa chỉ trên hóa đơn không giống nhau thì phải có quyết định đổi số nhà hoặc đơn xác nhận 02 số nhà là một căn nhà. (Nếu quyết định cấp số nhà không thể hiện số nhà cũ thì phải photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đính kèm). Sau khi có đầy đủ các giấy tờ nêu trên, mời khách hàng liên hệ một trong hai địa chỉ sau để làm thủ tục, định mức mới sẽ có hiệu lực vào kỳ tiếp theo gần nhất. Công ty Cổ Phần Cấp nước Trung An: số 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp (vào cổng đường Phạm Văn Đồng) vào phòng số 1. HOẶC Phòng Giao dịch Cấp nước: số 277 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp.
Nhân viên trả lời: Administrator