Chi tiết hỏi đáp
Khách Hàng 4; quangduy0702@gmail.com;
Muốn đăng ký bổ sung định mức nước, thủ tục ra sao, liên hệ địa chỉ nào?
Trong quá trình sử dụng nước, nếu hộ gia đình có biến động tăng nhân khẩu, có thể đăng ký bổ sung định mức nước. Hồ sơ gồm có: - Bản sao sổ hộ khẩu và sổ tạm trú của tất cả các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước đây và những nhân khẩu muốn đăng ký bổ sung hoặc cắt giảm (có thị thực hoặc kèm bản chính để đối chiếu). - Bản sao hóa đơn tiền nước của nơi muốn đăng ký bổ sung hoặc cắt giảm định mức nước. Lưu ý: Trường hợp địa chỉ trên hộ khẩu và địa chỉ trên hóa đơn không giống nhau thì phải có quyết định đổi số nhà hoặc đơn xác nhận 02 số nhà là một căn nhà. (Nếu quyết định cấp số nhà không thể hiện số nhà cũ thì phải photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đính kèm). Sau khi có đầy đủ các giấy tờ nêu trên, mời khách hàng liên hệ một trong hai địa chỉ sau để làm thủ tục, định mức mới sẽ có hiệu lực vào kỳ tiếp theo gần nhất. Công ty Cổ Phần Cấp nước Trung An: số 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp (vào cổng đường Phạm Văn Đồng) vào phòng số 1. HOẶC Phòng Giao dịch Cấp nước: số 277 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp.
Nhân viên trả lời: Administrator