Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng cung cấp nước trên địa bàn Hóc Môn (Ngày đăng: 27/01/2021)
 
        Để phục vụ cho công tác chữa cháy tại xã Bà Điểm, Hóc Môn, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin thông báo đến quý khách hàng về việc tiếp tục ngưng cung cấp nước khu vực thuộc sự quản lý của Công ty, cụ thể như sau:

  - Khu vực bị  ảnh hưởng: Xã Xuân Thới Đông, xã Xuân Thới Thượng, xã Xuân Thới Sơn, xã Bà Điểm thuộc huyện Hóc Môn.
                  
    Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.