Tổng quát
Trung An tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho CB-CNV (Ngày đăng: 13/10/2020)
Nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho cán bộ - công nhân viên đơn vị phục vụ trong công tác sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là kỹ năng thống kê, phân tích số liệu, và kỹ năng soạn thảo file trình chiếu, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tổ chức đợt đào tạo nội bộ trong tháng 10/2020, chuyên đề: "Tư duy định lượng, Excel nâng cao, sử dụng PowerPoint", gồm 02 nội dung chính: hướng dẫn phân tích số liệu, thống kê, tạo biểu đồ bằng Excel và các lỗi thường gặp trong soạn thảo file trình chiếu bằng PowerPoint. Chuyên đề đào tạo được tổ chức thành 02 đợt, thu hút gần 100 lượt CB-CNV Công ty tham dự.

Một số hình ảnh buổi tập huấn.

 

 
(Theo: Nguyễn Thanh Tâm)