Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng cung cấp nước trên địa bàn Quận Gò Vấp và Quận 12 (Ngày đăng: 23/10/2020)
 
             Để phục vụ cho công tác bảo trì hệ thống điện tại Nhà máy nước Thủ Đức 3, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin thông báo đến quý khách hàng về việc ngưng cung cấp nước khu vực thuộc sự quản lý của Công ty, cụ thể như sau:

            * Thời gian dự kiến: nước yếu từ 22h45' ngày 24/10/2020 đến 03h30' sáng ngày 25/10/2020 và ngưng cung cấp nước từ 03h30' đến 04h00 sáng ngày 25/10/2020

                           - Khu vực bị  ảnh hưởng: Phường 1 Quận Gò Vấp                                               

            * Ngưng cung cấp nước từ 22h45'  ngày 24/10/2020 đến 04h00 sáng ngày 25/10/2020

                           - Khu vực bị  ảnh hưởng: 

                                                  + Quận Gò Vấp: các phường 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17
                                                  + Quận 12: các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc
                                             
    Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.