Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng cung cấp nước trên địa bàn Quận Gò Vấp (Ngày đăng: 09/10/2020)
 
             Để phục vụ cho công tác thi công thay van Ø400HH hư hỏng trước số nhà 22/7 đường Thống Nhất phường 13, Quận Gò Vấp, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin thông báo đến quý khách hàng về việc ngưng cung cấp nước khu vực thuộc sự quản lý của Công ty, cụ thể như sau:

            * Thời gian dự kiến: từ 22h00  ngày 09/10/2020 đến 05h00 sáng ngày 10/10/2020từ 22h00  ngày 10/10/2020 đến 05h00 sáng ngày 11/10/2020

                           - Khu vực bị  ảnh hưởng: nước yếu hoặc ngưng cung cấp nước

                                                  + Quận Gò Vấp: phường 15 và phường 16
                                             
    Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.