Lịch cúp nước
Thông báo về sự cố cấp nước trên địa bàn Cấp nước Trung An (Ngày đăng: 24/07/2020)


            Do sự cố của Nhà máy nước, làm xáo trộn thủy lực trên mạng lưới cấp nước, gây ra sự bất tiện cho cho Quý khách. Hiện chúng tôi đang nỗ lực hết sức để khắc phục sự cố trên.
                                             
    Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.