Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng cung cấp nước trên địa bàn huyện Hóc Môn (Ngày đăng: 21/07/2020)


             Để phục vụ cho công tác di dời trụ cứu hỏa thuộc dự án "Di dời trụ cứu hỏa và hầm kỹ thuật tuyến ống D400 đường Tô Ký (Đặng Thúc Vịnh - Ngã ba Bầu), huyện Hóc Môn" , theo đó tuyến ông D400 Tô Ký sẽ tạm ngưng nước trong đêm, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin thông báo đến quý khách hàng về việc ngưng cung cấp nước khu vực thuộc sự quản lý của Công ty, cụ thể như sau:

            * Thời gian dự kiến: Từ 22h00  đến 05h00 sáng hôm sau các ngày 22, 23, 24, 25 tháng 7 năm 2020

                           - Khu vực bị  ảnh hưởng:

                                                  + Huyện Hóc Môn: Xã Thới Tam Thôn, Tân Xuân, Trung Chánh.
                                             
    Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.