Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng cung cấp nước trên địa bàn Quận Gò Vấp (Ngày đăng: 17/07/2020)
  

             Để phục vụ cho công tác thay thế đồng hồ tổng D400 bị sự cố tại giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Văn Nghi, theo đó tuyến ông D400 Nguyễn Văn Nghi sẽ tạm ngưng nước trong đêm, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin thông báo đến quý khách hàng về việc ngưng cung cấp nước khu vực thuộc sự quản lý của Công ty, cụ thể như sau:

            * Thời gian dự kiến: Từ 22h00 ngày 17/07/2020 (thứ 6) đến 05h00 ngày 18/07/2020 (thứ 7). Trong trường hợp có sự cố thời gian mất nước có thể kéo dài thêm

                           - Khu vực bị  ảnh hưởng:

                                                  + Quận Gò Vấp: Phường 7.
                                             
    Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.