Đảng - Đoàn thể
Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An Ra quân chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng - Năm 2020 (Ngày đăng: 14/07/2020)
Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tổ chức hoạt động hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng 2020 với cao điểm "Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng văn minh đô thị", bằng công trình thanh niên "Dọn vệ sinh, phát quang, trồng cây tạo mảng xanh tại Phòng Giao dịch Cấp nước Hóc Môn" (xã Thới Tam Thôn). Tại buổi ra quân, Đoàn TN Công ty đã phát quang gần 50m2 bụi rậm, đắp đất trồng hoa cho 25m2 bồn cây.

Nguồn : Thanh Tâm