Lịch cúp nước
Thông báo về việc giảm áp lực nước và ngưng cung cấp nước trên địa bàn Quận 12 (Ngày đăng: 21/03/2020)

              Để phục vụ cho việc bảo trì mạng lưới cung cấp nước, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin thông báo đến quý khách hàng về việc nước yếu và mất nước cục bộ tại khu vực thuộc sự quản lý của Công ty, cụ thể như sau:

            * Thời gian: Từ 22h00 ngày 21/03/2020 đến 05h00 ngày 22/03/2020.

                           - Khu vực bị  ảnh hưởng:

                                                    + Quận 12: Phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An.
                                                
                                             
    Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.