Lịch cúp nước
Sự cố khẩn về việc ngưng và giảm áp lực nước (Ngày đăng: 29/02/2020)
           


        Do thực hiện công tác sửa chữa và xử lý giao cắt cống đang thi công, Xí nghiệp TDNS sẽ đóng tuyến ống 400 Tô Ký Hóc Môn - nguồn cung cấp nước vào mạng lưới của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin thông báo đến quý khách hàng về việc ngưng cung cấp tại khu vực thuộc sự quản lý của Công ty, cụ thể như sau:
               
           * Thời gian dự kiến : Từ 22h00 ngày 29/02/2020 (Thứ bảy) đến 05h00 ngày 01/03/2020 (Chủ nhật).

                           - Khu vực ngưng cung cấp nước:
                                                    + Hóc Môn: Một phần xã Trung Chánh
                          - Khu vực nước yếu:
                                                    + Thị Trấn Hóc Môn.
                                                   
                                             
            Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.