Đảng - Đoàn thể
ĐTN Trung An ra quân ngày Lao động Cộng sản 2019 (Ngày đăng: 30/12/2019)
Đoàn Thanh Niên Cấp nước Trung An ra quân hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng cài đặt ứng dụng My Tawaco trên điện thoại di động. Đây là ứng dụng chăm sóc khách hàng do đơn vị xây dựng nhằm cung cấp các tiệc ích cho khách hàng đang sử dụng nước máy do Trung An cung cấp, như: theo dõi thông tin hóa đơn, giá biểu, tra cứu lịch đọc số, đăng ký định mức, nâng dời đồng hồ, theo dõi hồ sơ gắn mới, báo cáo sự cố, cùng với các thông báo về chế độ khuyến mãi và thông báo cúp nước nếu có. Đây là công trình thanh niên nhằm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, nhiệm kỳ 2020-2025, được ra quân ngày đầu tiên hưởng ứng đợt phát động Ngày Lao động Cộng sản của toàn thành phố 28/12/2019.  

Theo Nguyễn Thanh Tâm
Số lượt xem: 500