Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng và giảm áp lực nước trên địa bàn Quận 12 (Ngày đăng: 24/09/2019)
   

            Do thực hiện công tác sửa chữa tuyến ống cấp nước D800 tại Rạch Lùn - Tỉnh lộ 43 Quy hoạch, Quận Thủ Đức, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin thông báo đến quý khách hàng về việc ngưng cung cấp tại khu vực thuộc sự quản lý của Công ty, cụ thể như sau:
               
           * Thời gian dự kiến : Từ 15h00 đến 18h00 Thứ Ba ngày 24/09/2019 (3 tiếng).

                           - Khu vực ngưng cung cấp nước:
                                                    + Quận 12: Phường An Phú Đông, Thạnh Lộc.
                                              
Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.