Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng và giảm áp lực nước trên địa bàn quận Gò Vấp và Quận 12 (Ngày đăng: 21/06/2019)
Do thực hiện công tác kiểm tra Van 450 tại Cầu Bình Phước, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin thông báo đến quý khách hàng về việc ngưng cung cấp tại một số khu vực thuộc sự quản lý của Công ty, cụ thể như sau:
               
           * Thời gian dự kiến : Từ 22h00 ngày hôm nay (21/06/2019). Dự kiến thời gian sửa chữa trong vòng 6 giờ.

           1. Ngưng cung cấp nước tại quận 12:

                 - Khu vực bị ảnh hưởng: Phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An.

            2. Nước yếu tại quận Gò Vấp:

               - Khu vực bị ảnh hưởng:  Phường 8, 9, 13, 14.
                

Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.