Tổng quát
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 (Ngày đăng: 30/05/2019)
Sáng ngày 30/5/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã đón tiếp 64 đại biểu đại diện cho 143 cổ đông (tương đương 5 triệu cổ phần) đến tham dự và biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng, trong đó bao gồm biểu quyết bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (Ông Hồ Lê Minh, sở hữu 14.53% cổ phần).

Một số hình ảnh minh họa.


(Theo : Nguyễn Thanh Tâm)

 
Số lượt xem: 232