Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng và giảm áp lực nước trên địa bàn Quận 12 (Ngày đăng: 17/04/2019)


            Để sửa chữa tuyến ống khu vực giao lộ Vườn Lài - Quốc lộ 1A , Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin thông báo đến quý khách hàng về việc ngưng cung cấp tại một số khu vực thuộc sự quản lý của Công ty, cụ thể như sau:
               
           * Thời gian dự kiến : + Từ 22:00 ngày 17/04/2019 đến 05:00 ngày 18/04/2019
                                            + Từ 22:00 ngày 18/04/2019 đến 05:00 ngày 19/04/2019
          
           * Khu vực bị ảnh hưởng: Phường An Phú Đông, Phường Thạnh Lộc Quận 12

                   
Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.