Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng cung cấp nước trên địa bàn quận Gò Vấp (Ngày đăng: 01/03/2019)


            Do khắc phục sự cố xì bể tuyến ống truyền tải D1500 Bình Thái - Bình Lợi , Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin thông báo đến quý khách hàng về việc ngưng cung cấp nước tại một số khu vực thuộc sự quản lý của Công ty, cụ thể như sau:
               
           * Thời gian dự kiến :

             + Từ 23h00 ngày 01/03/2019 đến 05h00 ngày 02/03/2019
             + Từ 23h00 ngày 02/03/2019 đến 05h00 ngày 03/03/2019

           * Ngưng nước tại quận Gò Vấp:

               - Khu vực bị ảnh hưởng:  Phường 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17.
                

Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.