Lịch cúp nước
Cập nhật thông tin về sự cố tại nhà máy nước Thủ Đức 3 (Ngày đăng: 08/02/2019)


         Do Nhà máy nước Thủ Đức 3 đã khắc phục được một phần sự cố , Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin thông báo đến quý khách hàng thuộc sự quản lý của công ty cục thể như sau: Đã cung cấp nước lại ở các khu vực, nhưng áp lực nước không đạt được như cũ. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn vẫn đang khắc phục sự cố.
                
Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.