Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng và giảm áp lực nước trên địa bàn quận Gò Vấp và Quận 12 (Ngày đăng: 05/11/2018)


            Do sữa chữa tuyến ống truyền tải D1500 tại vị trí gần cầu Gò Dưa , Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin thông báo đến quý khách hàng về việc  giảm áp lực nước cung cấp tại một số khu vực thuộc sự quản lý của Công ty, cụ thể như sau:
               
           * Thời gian dự kiến : Hằng đêm từ 22 giờ đêm đến 4 giờ 30 sáng hôm sau (Bắt đầu từ ngày 06/11/2018 đến khi hoàn thành công tác khắc phục sự cố).

           1. Giảm áp lực nước tại quận 12:

                 - Khu vực bị ảnh hưởng: Phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An.

            2. Giảm áp lực nước hoặc ngưng nước tại quận Gò Vấp:

               - Khu vực bị ảnh hưởng:  Phường 3, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 17. (Nước yếu phường 6,13,15).
                

Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.