Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng cung cấp nước tại Huyện Hóc Môn (Ngày đăng: 18/10/2018)
Do thực hiện công tác bảo trì mạng lưới cấp nước. Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính thông báo về việc ngưng cung cấp nước với vùng ảnh hưởng như sau:

* Huyện Hóc Môn: Thị trấn Hóc Môn; xã Tân Hiệp, Tân Xuân, Thới Tam Thôn, Đông Thạnh, Nhị Bình, Trung Chánh.


*Thời gian:  Từ 21 giờ 00 ngày 18/10/2018 (Thứ năm) đến 05 giờ 00 ngày 19/10/2018 (Thứ sáu).
                

Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.