Lịch cúp nước
Thông báo khẩn về việc ngưng và giảm áp lực nước trên địa bàn quận Gò Vấp và Quận 12 (Ngày đăng: 04/12/2017)

           Do công tác sữa chữa khắc phục sự cố rò rỉ tuyến ống cấp nước D1500 Bình Thái - Bình Lợi. Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính thông báo về việc ngưng và giảm áp lực nước với vùng ảnh hưởng như sau:

* Quận Gò Vấp: 
   + Ngưng cung cấp nước tất cả các phường thuộc địa bàn quận Gò Vấp trừ phường 12 nước yếu.


* Quận 12:
 
  + Ngưng  cung cấp nước: Phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông, Thới An. Nước yếu ở các phường còn lại thuộc địa bàn quận 12.
    
*Thời gian: Từ 22 giờ 00 ngày 04/12/2017 (Thứ hai) đến 00 giờ 00 ngày hôm sau ngày 05/12/2017 (Thứ ba).

Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.