Lịch cúp nước
Thông báo khẩn về việc giảm áp lực nước trên diện rộng (Ngày đăng: 23/11/2017)
            
         Do sự cố trên tuyến ống truyền tải từ Nhà máy nước Thủ Đức 3, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính thông báo về việc giảm áp lực cung cấp nước trên diện rộng với vùng ảnh hưởng như sau:

* Quận Gò Vấp: Phường 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17
* Quận 12: Phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An

Thời gian: Từ 16h ngày 23/11/2017 đến 5h ngày 24/11/2017.

Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.