Tổng quát
Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về “Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7” (Ngày đăng: 07/09/2017)
          Ngày 6/9/2017, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cấp nước thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tổ chức buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về “Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7” (Call Center ) tại hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. Đến tham dự có Ban lãnh đạo và chuyên viên nghiệp vụ của các Công ty thành viên trực thuộc SAWACO.

 
Trong buổi hội thảo, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã trình bày và chia sẻ các kinh nghiệm có được qua việc thành lập “Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7” từ nhu cầu hình thành, ý tưởng khởi tạo, giải pháp thực hiện đến công tác đào tạo nhân viên tổng đài, chi phí thực hiện. Các đơn vị tham dự cũng đã được xem trình bày chi tiết phần mềm do Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An lập cũng như tham quan thực tế văn phòng đặt Call Center với các nhân viên đang trực và trả lời khách hàng.


Qua buổi hội thảo, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An cũng đã nhận được một số đóng góp để tiếp tục hoàn thiện Call Center và đồng quan điểm với Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc xem Call Center là kênh thông tin giao tiếp trực tiếp giữa công ty và khách hàng; đây là kênh tiếp nhận những thắc mắc, khiếu nại, báo bể, đóng góp ý kiến xây dựng....của khách hàng và giúp cho Công ty hoạt động ngày tốt hơn; điều này giúp nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng về doanh nghiệp.

 
Theo Hồ Minh Thông